SA DRUGE STRANE PALIĆA

Subotica leži na krajnjem severu Srbije, uz samu granicu sa Mađarskom. Do sada je na njenim jezerima i pustarama posmatrano oko 260 vrsta ptica. Ovde se gnezdi oko 130 vrsta, dok se tokom seoba i zimovanja na jezerima okuplja i do 20.000 ptica vodenih staništa.

Više informacija na:

U okviru projekta izgrađeno je 5 namenskih osmatračnica za posmatranje i fotografisanje ptica na četiri zaštićena prirodna dobra. Postavljene su informativne table, a na Palićkom jezeru je trasirana i uspostavljena edukativna eko-staza „Sa druge strane Palića“, dužine 3600 metara.

 

Promo film: Posmatranje ptica na subotičkim jezerima i pustarama

 

 

Summer3p

 

 

Projekat  Zvuk ptica  vode tri organizacije civilnog društva. Vodeća organizacija na projektu je Udruženje građana – kooperativa „ARTRUST“ iz Subotice, a partnerske organizacije su Udruženje ljubitelja prirode „RIPARIA“ iz Subotice i Udruženje građana- kooperativa „AШC“ sa Palića. Sve tri organizacije se godinama bave zaštitom životne sredine, ali kroz drugačije aktivnosti i domene delovanja i prakse, što omogućava ovom projektu inovantan, multidisciplinarni i šarolik pristup zaštiti okoline.

 

Summer3p

You are here Festivalski program Projekti NVO AŠC Sa druge strane palića