Porodični Summer3p dan

22. jul 2018.

Kreativni program za celu porodicu u prirodi

ULAZ JE BESPLATAN ako DONESETE 3 LIMENKE!!! Presujte ih na ulazu i ubacite u skulpturu „Riba-ubaci limenku, dovrši skulpturu“.

Aktivnosti

 • STAZA SPRETNOSTI, deca 3-12 god, izazov na bicikli (GLF Xsport)
 • Spontani STAND UP SHOW (Srđan Olman, voditelj programa)
 • Aerobik&fitness TRENING ZA DUŠU I TELO (Emina Savin, Udruženje N Centar)
 • Likovna radionica ZAJEDNIČKE SLIKE (vodi Emil Kadirić)
 • ŠKOLICA SPORTA za klince (Su Team škola sporta)
 • KAPETAN SMEŠAVKO i baloni (program za decu do 8 godina)
 • LOKALNI TALENTI nastup članova MKC Palics
 • Muzička radionica i MINI KONCERT KLASIKE, udruženje ELECTE
 • KADA ĆEMO SE PONOVO KUPATI U PALIĆU? Javna prezentacija i debata o međudržavnom sporazumu Srbije i Nemačke o zaštiti biodiverziteta jezera Palić (organizator UGK AŠC, prezenter: Michell Rohman)
 • IGRAJMO SE ZAJEDNO, inkluzivna radionica za decu do 12 godina     (UG ZaJedno-Ana i Vlade Divac Fondacija-USAID)
 • KUPANJE u Termalnom bazenu uz DJ Andy

www.groundlevelfest.com

Klasikom u akciju!

Electe će svojim programom uvesti mlađu generaciju u svet klasične umetničke muzike. Kroz igru bojama i crtežima, deca će saznati o muzičkim pojmovima, kompozitorima i njihovim delima. Uz muzičke igre, sa svojim vršnjacima pronalaziće put do odgovora. Pored muzičke radionice pevanja, takođe će moći da saznaju kako se može dobiti zvuk uz pomoć biljaka.

U završnom delu predstavljanja članovi i prijatelji Electe predstaviće se kratkim koncertnim programom i ukazati na to da klasična muzika nimalo nije dosadna, već da svojim zvukom poziva na akciju!

 

Javna prezentacija međudržavnog Sporazuma "Zaštita biodiverziteta jezera Palić"

Nedelja 22.jul na Porodičnom danu festivala Summer3p, 18h, Termalni bazen Palić.

Predavač: Michell Rohmann, dipl. hidrolog, savetnik na projektu, GIZ-CIM program.

Moderator: Vlatko Jovićević, UGK AŠC

Udruženje građana AntiŠundCorporation (AŠC) od 2009.godine vodi društveno odgovornu kampanju Clean Lake Palić (CLP) / Očistimo jezero Palić, sa osnovnom idejom da u ime građana Subotice i svih ljubitelja jezera Palić i Ludaš, vrši konstantan javni/medijski pritisak na donosioce odluka, kako bi zajednički ostvarili cilj: ODRŽIV I STABILAN EKOSISTEM jezera Palić i Ludaš.

Od te 2009-te kada je uginulo 12 tona ribe u jezeru Palić, stanje voda oba jezera se popravlja, zahvaljujući naporima svih zainteresovanih strana (lokalne samouprave, javnog, privatnog i NVO sektora, stranih donator, medija i aktivnih građana Subotice).

UGK AŠC i dalje nastavlja svoju misiju “budnog oka” i pozivamo vas da nam se priključite!

 

Kratak opis stanja i bitne činjenice o prejektu ozdravljenja jezera Palić i Ludaš:

 • projekat zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš je stigao na nivo međudržavnog projekta, koj ima punu poršku od Vlade Nemačke i Vlade Srbije – nije to više samo lokalni projekat, već su garanti rezultata obe države.Nemačko ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj daje bespovratna sredstva (kroz KfW banku), 6.500.000 miliona Evra je iznos donacije za realizaciju ovok projekta. Sporazum je potpisan 27.11.2015.
 • taj sporazum predviđa da grad Subotica i Republika Srbija do sredine 2017-te godine završe sve potrebne preduslove za realizacija projekta, a to su:
 1.  plan detailne regulacije i projekat preparcelacija za zaštitni pojas za jezero alic i Ludaš
 2. otkup zemljišta i isplatu kompenzacija za predviđenu površinu za priobalni zaštitni pojas
 3. sve potrebne dozvole (lokacijske, građevinske itd.) i projekte za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Palić i za spojni potisni vod Palić–prečistač
 4. obezbeđivanje potpisa na preliminarni sporazum, sa barem 700 potrošača na Paliću za priključenje na kanalizacioni sistem

– 2017. godina je predviđena za početak radova.

Ove godine (na Summer3p festivalu) namera nam je da lokalnom stanovništvu Palića i vlasnicima parcela na obali, kroz javnu prezentaciju Platforme za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić, sa predstavnicima Grada Subotice, predstavimo konkretne zadatke koji nas očekuju (kreiranje zaštitne zone od 20m uz obalu jezera, izgradnja pešačke staze, neophodnost izrade vodonepropusnih septičkih jama svih objekata u upotrebi…).

Ideja nam je da podstaknemo lokalno stanovništvo na aktivan pristup u rešavanju problema i na kontrolu rezultata, jer ovo je tema koja se tiče svih subotičana (opšti interes je rešavanje ekološkog problema, razvoj turizma i održivi razvoj Grada Subotice).

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno“ Grada Subotice

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama  „ZaJedno“ Grada Subotice okuplja OSI (decu, mlade i odrasle), njihove porodice, profesionalce, volontere i ostale zainteresovane građane. Cilj Udruženja je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz ostvarivanje njihovih prava na život u zajednici. Radi ostvarenja tog cilja Udruženje svoje aktivnosti usmerava kako na same OSI i podizanje njihovih kapaciteta za uključivanje, tako i na zajednicu i razvoj  inkluzivne kulture u njoj.

 

Škola sporta „Su Team“ Subotica

SuTeam Škola Sporta predviđena je za decu uzrasta od 4 do 9 godina, nastala kroz ideju da deca nauče osnove sportova zastupljenih u našem okruženju: gimnastika, atletika, fudbal, odbojka, košarka, plivanje, klizanje  kao i druge, manje zastupljene sportove: jedrenje na vodi, hokej na ledu, skijanje. Sa decom će isključivo raditi adekvatno obrazovan stručni kadar – diplomirani profesori Sporta i Fizičkog Vaspitanja i apsolventi Fakulteta za Sport i Fizičko Vaspitanje.

Osnovni cilj SuTeam Škole Sporta jeste podsticati višestrani razvoj dece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja, zadovoljiti dečije potrebe za kretanjem, odnosno vežbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog fizičkog vežbanja. Nadalje, stvoriti kod dece čvrste navike zdravog načina življenja koristeći se sredstvima fizičke i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim činiocima, te pružiti deci mogućnosti za sticanje osnovnih znanja, veština i navika potrebnih za prilagođavanje novim motoričkim aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim navikama, decu će učiti i o tome koliko je važna zdrava ishrana za pravilan rast i razvoj.

Program omogućava: zadovoljenje dečije potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća. Program takođe utiče na poboljšanje i razvoj moralnih svojstava deteta, ega, samopouzdanja i njegovih radnih navika, zatim na razvoj samodiscipline, samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre. Razvija osećaj za pripadnost grupi, a samim tim vrši i socijalizaciju deteta.

sr_RSSerbian
en_USEnglish sr_RSSerbian