ČUVAJMO PRIRODU!

Kroz prezentaciju različitih načina separacije i recikliranja otpada, kao i obnovljivih izvora energije, tokom proteklih sedam godina pokušali smo da utičemo na svest mladih ljudi o potrebi da svaki pojedinac svojim aktivizmom može doprineti očuvanju naše okoline. Najprepoznatljiviji projekat koji smo do sada realizovali je skulptura u javnom prostoru >Riba-ubaci limenku, dovrši skulpturu< (u nekoliko gradova Srbije). Tema ovogodišnje kampanje je zaštita ptica jezera Palić i Ludaš (podrška projektu „Zvuk ptica“, www.zvukptica.rs ).

 

 

 

 

 

 

You are here Festivalski program Kampanje Čuvajmo prirodu!